กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์โอสถสภา
กลับสู่หน้าหลัก โอสถสภา
search
Englishไทย
NewsUpdate
Loading...
LeftNewsRightNews
คำค้นหา

ประเภทของข่าว

เดือน

ปี
   

โอสถสภาร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เปิดตัวโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2013”

Update 04-11-2556 view 2,936 ครั้ง
โอสถสภาร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เปิดตัวโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2013”

     ถนนสู่รั้วมหาวิทยาลัย เปิดต้อนรับเยาวชนที่มีฝันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอีกครั้งในปีนี้กับโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University” สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย โครงการที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนมากกว่า 2 แสนคน ตลอดระยะเวลากว่า 5ปีที่ผ่านมา

     ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และอยากเห็นเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โอสถสภา จำกัด จึงร่วมกับสถาบันกวดวิชาชั้นนำ จัดโครงการติวเข้ม“Osotspa Road to University”เพื่อเตรียมสอบแก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี 2551และมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2 แสนคนจากทั่วประเทศ

     ในวาระอันเป็นมงคลยิ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและสังคม ทรงโปรดให้มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด และสถาบันกวดวิชาชั้นนำ อาทิ สถาบันกวดวิชาเจี๋ย โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept ครูลิลลี่ และอาจารย์ชัย จัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ หนึ่งใจ…ติวให้น้อง Osotspa Road to University  สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมเทคนิคและวิธีพิชิตข้อสอบจากติวเตอร์มากประสบการณ์ให้แก่น้องๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่มีโอกาสกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาใดๆมาก่อน อย่างใกล้ชิดแบบตัวจริงเสียงจริง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ (อ.เจี๋ย)  ภาษาอังกฤษ (ครูพี่แนน) ภาษาไทย(ครูลิลลี่) สังคม (อ.ชัย) เคมี (อ.ป๊อป) ชีววิทยา (พี่หมอเมศ) ฟิสิกส์ (ครูพี่ผิง) และคอร์สเชื่อมโยง (พี่หมอแผน) ในพื้นที่ 6จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดสกลนคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดราชบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

     การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาส ความเท่าเทียมกัน และความสำเร็จของเยาวชนในการที่จะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

     บริษัทโอสถสภายังคงตั้งใจในการตอบแทนสังคม ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและสังคม เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าของคนไทยต่อไป
 
                 
     นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัดกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่า “"การศึกษา" นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร  ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้รับพื้นฐานการศึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็น และควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  บริษัทจึงจัดโครงการ “Osotspa Road to University ” ขึ้นเป็นปีที่ 5 ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้จัดร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯเข้าร่วมกับโอสถสภา และสถาบันกวดวิชาเจี๋ย ,โรงเรียนกวดวิชาEnconcept ,ครูลิลลี่ ,อาจารย์ชัย  จัดโครงการภายใต้ชื่อ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2013  สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อติวเข้มเตรียมสอบแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป”